Начало Въпроси и отговори Заявка за портал Цени Поддръжка

xInsBroker е онлайн софтуерна система за управление дейността на застрахователния брокер. Потребителят ползва онлайн услугата на принципа на месечния абонамент. Системата изгражда  собствен Internet офис (потребителски портал) на всеки клиент. В личния си портал клиентът съхранява информацията и цялата си база данни и може да го посещава, когато и откъдето пожелае. Виртуалният офис, който xInsBroker изгражда, става частно пространство на потребителя. Единственият, който има достъп до него и до информацията и данните, архивирани и съхранявани вътре, е клиентът.

Услугата хInsBroker е иновация за българския пазар. Тя дава възможност на клиента да работи от всяка точка и по всяко време на денонощието. Необходим е само компютър и Internet достъп.

хInsBroker е онлайн услуга, осигураваща леснодостъпна и технически обезпечена среда за управление на брокерската практика. Тя го освобождава от ангажимента по поддръжката и плащането на лицензи, за разлика от стандартните и познати до този момент софтуерни системи и продукти. Услугата е създадена като интегрирана модулна платформа, в която всички модули използват общи и свързани помежду си данни. Чрез тази структура всеки абонат създава оптималната конфигурация за своята организационна схема и обединява в единна система всичките си дейности. Освен това има непрекъсваем достъп до тях.

Предимствата на xInsBroker:

Абонирайки се за системата, клиентът получава:

 • управление на дейността си чрез онлайн IT услуга, която го прави рефлективен на динамично променящата се бизнес среда
 • Интернет базиран офис (собствен потребителски портал), от който работи, където и да се намира и по всяко време
 • осигурява си пълна безопасност при съхранение на данните
 • използва операционни системи по собствен избор – Windows, Linux, MacOS
 • плаща ниска такса за месечно абонаментно обслужване, съобразно броя потребители, създадени в портала му
 • не се нуждае от високоплатени специалисти за администриране и обслужване на системата
 • работният му цикъл не може да бъде нарушен от вируси, хардуерни повреди или атаки от хакери
 • обединява бързо и лесно всички свои агенти, офиси и дейности в единна централизирана информационна система и го прави с минимален ресурс
 • постига модерен начин на работа на екипа си и ефективно HR-управление
 • свежда до минимум влиянието на фактори като отдалеченост и неуплътняване на работното време
 • ограничава влиянието на човешкия фактор - недостатъчна компетентност, недобросъвестно отношение, “човешка грешка”
 • оставя системното администриране и архивиране на информацията на специалистите на "Сирамакс" ООД
 • абонаментът e основанието клиентът автоматично да получава всички универсални подобрения и нови възможности в следващи версии, а данните за текущите разработки са достъпни през линк Roadmap

Обхват на услугата xInsBroker:

Заплащаната ежемесечна абонаментна такса осигурава на клиента:

 • пълна защита на базата му данни чрез SSL-сертифициран достъп, използван в банковия сектор
 • системно администриране
 • архивиране на базата му данни
 • сървърна поддръжка и настройки
 • постоянно автоматично обновяване със следващи версии
   

За да стане потребителят клиент на xInsBroker, е необходимо:

 • да сключи aбонаментен договор със "Сирамакс" ООД за определен период от време, който гарантира собствеността на базата му данни
 • да заплаща месечната си абонаментна такса, съгласно броя потребители, създадени в портала му
 • да има компютър с Интернет достъп и web браузър, без значение на операционната система, с която е избрал да работи


... и да повярва, че:

 • не инсталира
 • не администрира
 • не ъпдейтва
 • не архивира
 • не плаща софтуерни лицензи
 • може да се откаже от ползването на услугата, когато пожелае
Skype: cyramax_support
Тел.: +359 2 9617271
Моб. тел.: +359 88 2423677
Общи условия за ползване. Copyright © 2015 Cyramax. Всички права запазени.