Начало Въпроси и отговори Заявка за портал Цени Поддръжка
Поддръжка
 

 • Техническа базираност на xInsBroker

Сървърите на портала xinsbroker.com са базирани на многопроцесорна Intell-сървърна платформа, осигуряваща отлична производителност и надеждност. Разположени са на колокиране в специализиран дейта център, отговарящ на всички стандарти и изсквания за съхранение на подобни съоръжения, както следва:

 • Електрозахранване: 6 KVA на шкаф, двойно резервирано
 • Система за вентилация, климатизация и контрол на влажността
 • Система за пожароизвестяване и пожарогасене с инертен газ
 • Системи за сигурност:
- денонощна физическа охрана
- електронна пропусквателна система за контрол на достъпа до помещенията за разполагане на клиентски съоръжения
- система за отдалечено видеонаблюдение
 • Мрежова свързаност:
- дублирана високоскоростна Интернет свързаност с първокласни международни оператори
- директна високоскоростна връзка с всички големи интернет доставчици в България

- гарантирана скорост и локален български трафик от 99 Mbps

 • Локална свързаност: достъпни са услугите на всички инфраструктурни оператори

 • Как xInsBroker гарантира сигурността на данните на клиента?

Сървърите на портала xinsbroker.com са защитени от неправомерен достъп и атаки с нарушаване на работоспособността посредством Linux базирана firewall съвременна система.

Тя осигурява мрежова сигурност от най-висока степен посредством следните елементи за защита:

1. Цифров SSL-сертификат 

Онлайн порталите на xInsBroker са достъпни само за абонати, като процесът на достъп е възможен единствено чрез цифров SSL-сертификат. Услугата поддържа система за издаване на сертификати, в която клиентът собственоръчно въвежда паролата си и генерира (получава) в собствения си браузър секретен ключ по специална технология. Тази технология, използвана и в банковия сектор, гарантира, че:

 • секретният ключ се генерира на случаен принцип и не се знае от никого
 • софтуерът не записва, не възпроизвежда и не съхранява паролата и секретния ключ
 • служителите на "Сирамакс" ООД не знаят, не могат да знаят или да научат паролата или секретния ключ
 • служителите на "Сирамакс" ООД не могат да генерират паролата или секретната част на ключа

Издаденият клиентски SSL-сертификат отговаря на всички изисквания на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Верификацията на всеки потребител на системата се извършва на базата на потребителско име, парола и цифров сертификат. Трите елемента са свързани, като на дадено потребителско име и парола отговаря определен цифров SSL-сертификат.

По време на ползване на услугата xInsBroker, връзката между клиентския компютър и сървърите е максимално защитена с криптирана сесия, което изключва възможността за „подслушване” на информационния канал между потребителя и нашите сървъри.

2. Клиентски мониторинг

Услугата предоставя възможност клиентът по всяко време, хронологично, да следи историята на потребителския достъп до модулния пакет, който използва.

3. Архивиране на данните

Сървърите на портала xinsbroker.com са снабдени със специализиран хардуер за надеждно съхранение на информация. Като допълнителна защитна мярка, специалистите на "Сирамакс" ООД извършват системно архивиране на данните през 24 часа.

 • Демопортал на xInsBroker

Приоритет в политиката на "Сирамакс" ООД е свободата на клиента да избира. Именно по тази причина разработихме Демопортал - demo.xfirma.com. Той дава възможност на потребителите за информиран избор и детайлно запознаване с функционалността, предимствата и оперативния капацитет на услугата.

За да бъде посетен порталът, е нужно потребителят да разполага с:

 • Браузър - Internet Explorer 6.0 или 7.0 или Mozilla Firefox 1.5
 • Осигурен интернет достъп - минимум 28.8 Kbps

 

 •   Mail Support

Mail Support включва всички въпроси на клиента във връзка с работата на системата. Въпросите се подават в писмен вид и се изпращат по електронен път. Обработката на въпросите е от 9.30 до 18.00 часа.


Skype: cyramax_support
Тел.: +359 2 9617271
Моб. тел.: +359 88 2423677
Общи условия за ползване. Copyright © 2015 Cyramax. Всички права запазени.