Начало Въпроси и отговори Заявка за портал Цени Поддръжка
Цени

 

Плащането на услугите в xInsBroker става на принципа на месечния абонамент. Размерът на месечната такса се определя от броя на потребителите със собствени потребителски SSL-сертификати за работа в системата.
 
Системата има модул, който автоматично отчита броя създадени потребители в системата. По този начин се формира точна цена, отразяваща всяка промяна в броя потребители в рамките на месеца.

Taблица „Месечни такси за услугите в xInsBroker“

Услуги Брой потребители Цена на брой потребител в лв. (без ДДС)
xInsBroker 1-2 20
3-4 18
5-10 16
11-30 14
31-50 12
51-100 11
* - за клиенти с над 100 потребители, моля, свържете се с нас за представяне на оферта.
Тези цени важат от 24.08.2012 г.

Направете вашата онлайн поръчка ТУК !

Процедура по абониране:

1.   Онлайн поръчка през портала xinsbroker.com или поръчка по телефона чрез съобщаване име на потребителски портал от типа "име на клиента.xfirma.com".

2.   Подписване на договор.

3.   Активиране на клиентския портал до 1 работен ден след подписване на договора чрез изпращане на първия администраторски SSL-сертификат.

4.   Клиентите генерират през порталите си сертификатите на своите потребители сами или това се прави от експерт на "Сирамакс" ООД (платена услуга).

5.   Получаване на фактура и разпечатка на адреса на клиента за реално създадените в портала му потребители в рамките на абонаментния му месец.

* Задължението за плащане по фактурите възниква след изтекъл първи абонаментен месец.  

 
 Договаряне и договорни отношения: 
 

При електронна поръчка за портал, посочвате името на портала си от типа "име на клиента.хfirma.com", който желаете да активираме.

След като се запознаете с договора, който Ви изпращаме по е-mail, обсъждаме съдържанието му и ни връщате бланката на договора с вписани в нея фирмените ви данни. Ние ви изпращаме подписан от нас екзепляр по куриер. 

Стандартно договорът се подписва за срок от една година с възможност да бъде и за по-дълъг срок. До 1 работен ден след получаването му, ние активираме Вашия потребителски портал като Ви изпращаме първия SSL-сертификат. С него генерирате сами сертификатите на останалите Ваши служители. Ако не искате да го правите, наши експерти го извършват срещу съответната такса за администриране. Системата е достъпна за всеки Ваш потребител от момента на инсталиране на неговия сертификат на компютъра му.

За начало на абонаментния ви месец се счита денят на получаване на първия SSL-сертификат от нас.

Клиентите получават фактурите и разпечатките си от нас на два пъти през следващия абонамента им месец:

- за клиенти, абонирани в периода от 1-во до 15-то число - получаване на фактурите до 15-то число на следващия месец

- за клиенти, абонирани в периода от 16-то - 31-во число - получаване на фактурите след 15-то число на следващия месец

Срок за плащания по фактурите - до 5 работни дни от датата на получаването им. В случай на забавено плащане, клиентът бива уведомен, че достъпът до портала му е временно ограничен. Услугата се възстановява след извършване на плащането.

 През първия абонаментен месец, с цел клиентите да имат оптимална възможност да се запознаят с функциите на системата и да изградят навици за работа с нея, нашите експерти оказват методическа и практическа помощ на клиента. 

 
 
Начини на плащане:
 

По банков път:

IBAN: BG 74 UNCR 7000 1504 166 874

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк АД


Онлайн през виртуален ПОС терминал: ако имате издадена кредитна картаVISA INTERNATIONALMASTERCARD INTERNATIONAL и международна дебитна карта MAESTRO можете да платите онлайн.

Ако желаете за плащането да Ви бъде издадена фактура, трябва да заявите това, при поръчката на потребителския Ви портал. Заявената фактура ще Ви бъде изпратена по пощата. 


Skype: cyramax_support
Тел.: +359 2 9617271
Моб. тел.: +359 88 2423677
Общи условия за ползване. Copyright © 2015 Cyramax. Всички права запазени.