Начало Въпроси и отговори Заявка за портал Цени Поддръжка

ПРЕПОРЪКИ

за спазване на правила за информационна сигурност към потребителите на онлайн услугата xInsBroker


Информационната сигурност е от съществено значение за функиционирането на онлайн услугата xInsBroker. Вашата отговорност като потребител е да опазвате персоналните си средства за идентификация съгласно изискванията на Общите условия за ползване на онлайн услугата xInsBroker.


Избягвайте използването на онлайн услугата xInsBroker от публично достъпни компютри и такива с неконтролиран достъп.


Не разкривайте на никого и под никакъв предлог потребителското си име и парола за достъп. Те са конфиденциална информация, гарантираща сигурността на достъпа до Вашия клиентски портал.


Не записвайте на материален носител потребителското си име и парола.


Рискът и отговорността при неопазване тайната на средствата за електронна идентификация остава за сметка на клиента, ползващ онлайн услугата xInsBroker.


Избягвайте запаметяването на потребителското си име и парола в паметта на браузъра Ви или на диска на използвания от Вас персонален компютър. Добре е да проверите дали функцията „автоматично попълване” на браузъра не е активирана.


За Internet Explorer:

  • От менюто „Tools” изберете „Internet Options” → „Content”.

  • В раздел „Personal Information” изберете „Auto Complete” (за Internet Explorer 7 в раздел „AutoComplete” изберете „Settings”).

  • Махнете отметката от „Usernames and passwords on forms”, ако тя е сложена, и маркирайте „Clear forms” и „Clearpasswords” (за Internet Explorer 7 махнете само отметката от „Usernames and passwords on forms”).

  • Потвърдете с натискане на бутона OK.


За Mozilla Firefox:

  • От менюто „Tools” изберете „Options” → „Security”.

  • В раздел „Passwords” махнете отметката от „Remember passwords for sites”, ако тя е сложена.

  • Потвърдете с натискане на бутона „OK”.

 

СИРАМАКС ООД препоръчва периодична смяна на паролите на потребителите. Това може индивидуално да направи всеки потребител през модул „Начало” → „Персонални настройки” → „Смяна на парола”.


При преинсталиране на операционната система на Вашия персонален компютър по каквато и да е причина, трябва отново да изтеглите и инсталирате Вашия сертификат. След инсталирането на сертификата, изтрийте файла, с който е получен.


СИРАМАКС ООД може да блокира достъпа до онлайн услугата xInsBroker на всяко лице, което с действията си нарушава изискванията на действащите нормативни актове, както и на Общите условия за ползване на онлайн услугата xInsBroker.

Skype: cyramax_support
Тел.: +359 2 9617271
Моб. тел.: +359 88 2423677
Общи условия за ползване. Copyright © 2015 Cyramax. Всички права запазени.