Начало Въпроси и отговори Заявка за портал Цени Поддръжка

Онлайн система за застрахователни брокери

xInsBroker

Специализиран модулен пакет за управление и администриране дейността на застрахователните брокери. Системата е разработена по поръчка на брокерски агенции, тествана и ползвана от тях самите в условията на практическата им работа.

От края на м.март 2008 г. е достъпна като онлайн софтуерно приложение, т.е. ползваема през Интернет с месечна абонаментна такса.

xInsBroker обслужва всяка оперативна и административна дейност, изисквана от законите на РБългария и задължителна в практиката на застрахователния брокер. Тя се състои от оперативни и справочни модули (Начало, Администратор, Контрагенти, Плащания, Полици, Мое меню), даващи възможност за пълно автоматизиране на застрахователните операции. Начинът на интегрирането им осигурява на брокера високоефективно и лесно управление на ежедневната му работа.

Системата работи в 4 вида валути, поддържа плащания през каса и банка, генерира автоматично Отчетите на полиците по различни критерии, Дневника на брокера, Отчета за КФН, касова книга и банков отчет, съхранява валутни курсове, данни за всички контрагенти на брокера и лица за контакти с тях, класифицира контрагентите по зададен от потребителя критерий, дава възможност за потребителско управление на настройките, смяна на парола и дизайн (скин), за избор на периоди и офиси на брокера, които да се зареждат по подразбиране,  за индивидуални настройки на модулите за бърз достъп, за динамично (ръчно) въвеждане на промени във вноските, сумите и параметрите по полиците и т.н.

В системата са възможни всички стандартни операции - създаване на нов елемент, редакция, копиране, анулиране, изтриване, както и някои допълнителни в различните модули.

Чрез опциите Филтър и Сложен филтър (работните зони с бели полета за вписване на текст/избор на стойност от падащ списък и бутон "Приложи") системата дава възможност на потребителя да посочи критериите или групите от критерии, по които да му бъдат показани въведени от него данни. Данните, отговарящи на потребителското търсене, се визуализират на екрана в табличен вид.

Всички данни от системата могат да се експортират в различни формати - текстов, Excel, CSV, XML, HTML, да се съхраняват като файлове в компютъра на потребителя и да се печатат на хартия.

Специализиран модул "Полици" съдържа:

1. Подмодул “Регистър”, включващ застрахователните компании, с които брокерът работи, типовете техни полици, които предлагат, отстъпките, агентите на брокера, офисите му, комисионните, които е договорил с тях, съдържанието (реквизитите) на полиците, начинът, по който да изглеждат полиците на различните ЗК и друга основна информация за дейността му. Регистърът е снабден с опция "Поддържай регистър", която дава възможност на клиента да генерира регистри по различните реквизити на полиците - напр. регистър на ЕГН на застрахованите лица, регистър на видовете и марките автомобили, регистър на номерата на рамите, двигателите, регистрационните номера, цветовете и т.н. на застрахованите автомобили и др. по избор на потребителя. 

2. Подмодул “Движение”, чрез който се реализира общото движение на полици, сметки, стикери, зелени карти и карти асистанс, получаването им от компаниите, размяната им между офисите и/или агентите.

3. Подмодул “Реализация”, от който се управляват всички операции по сключването на полиците, по тяхното отчитане към ЗК и по настъпили застрахователни събития и щети.

4. Подмодул “Справки”, обединяващ данните от горните подмодули в надеждна и ефективна справочна система за падежите на полиците, изтичащите полици, разпределението на сумите по полиците, плащанията, фиктивните плащания, пропуснатите плащания, получените от агентите полици, стикери, сметки, зелени карти и карти асистанс към полиците. През този модул са достъпни и автоматично се генерират от системата Дневник на брокера и Отчет към КФН.

Skype: cyramax_support
Тел.: +359 2 9617271
Моб. тел.: +359 88 2423677
Общи условия за ползване. Copyright © 2015 Cyramax. Всички права запазени.